Hakkımızda
Hızla büyüyen Bursa'mızda bir ilk daha; marka değeri çok yüksek olan teknoloji devi, hayatımıza ve günlük yaşamımıza büyük kolaylık sağlayan artık neredeyse asistanlık görevini üstlenen her geçen gün daha önemli bir parçamız olan Apple ürünlerinin, aynı zamanda diğer bir dünya markası ve kendi segmentinde tasarımları, kalitesi ile daima öncü olan BOSE profesyonel ses sistemlerinin yetkili satış ve teknik servis desteğini Güney Marmara Bölgesine sunmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyoruz.

iPoint ailesinin yeni bireyleri Beats ve BANG&OLUFSEN artık mağazamızda yerleni aldı.

20 yıllık servis tecrübemizi sertifikalandırıp standart servis yapısının dışına çıkarak alışılmışın dışında ezber bozan bir karşılama ile siz değerli müşterilerimizin yaşadığı sorunlara yardımcı olmak yeni ürünlerimizi inceleyebileceğiniz bir ortamda sizlere destek verebilmek en önemli misyonumuz

iPoint bünyesinde bu dünya markalarinin ürünlerine sahip olabilir ve bölgemizin en profesyonel, yetkili ellerinden servis desteği alabilirsiniz.

Şehrimize böyle bir katkıda bulunmak, markalarımızı tercih eden siz değerli müşterilerimize destek ve hizmet vermek, kalitemizi ve vizyonumuzu daima güncel tutarak sizlere en iyiyi yaşatıyor olmak en büyük kazancımız.

Satış mağazamızda yeni çıkan tüm Apple ürünlerini, en popüler orjinal yardımcı ekipmanları, üretici lisanslı ürünleri , geniş ürün yelpazesini detayları ile sizlere sunuyoruz.

iPoint

Biliyoruz ki sizin için Apple'ın bir parçasıyız !
Kişisel Verilerin Korunması
iPoint TEKNOLOJİ İLETİŞİM BİLİŞİM SERVİS ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA

GERÇEK KİŞİ TEDARİKÇİ - İŞ ORTAĞI – DIŞ HİZMET SAĞLAYICI VE TÜZEL KİŞİ TEDARİKÇİ - İŞ ORTAĞI - DIŞ HİZMET SAĞLAYICININ GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ

AYDINLATMA METNİ

iPoint Teknoloji İletişim Bilişim Servis Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Şirket’in talep ettiği ve/veya sizlerin Şirket ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin veri sorumlusu sıfatıyla, ticari ilişkilerimiz kapsamında işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, hukuka dürüstlük kurallarına uygun olarak kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI
Kişisel verileriniz Şirket’imiz tarafından farklı hukuki nedenler ile (sunduğumuz ürün ile hizmeti sağlamak/geliştirmek/ticari faaliyetleri yürütmek amacıyla) otomatik ya da otomatik olmayan yollarla Şirket’imiz birimleri ve ofisler ile benzer vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI
Yukarıda belirtilen hukuki sebep ile toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işletme şartları ve amaçları kapsamında bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz Şirket tarafından başlıca ancak aşağıda yazılanlar ile sınırlı olmamak kaydı ile aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenebilir:
§ Aramızdaki sözleşmelerin uygulanabilmesi ve şart ve koşullarının yerine getirilmesi için
§ Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından Şirket’e temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi için § İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacı ile
§ Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için
§ Tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişimin sağlanması amacı ile
§ Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda
§ Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlar ile hukuki operasyonların yönetimi amacı ile
§ Tedarikçi çalışanlarından destek alınması amacı ile
§ Şirket politikalarımızı uygulamak açısından gerekli olması durumunda
§ Savunma hakkımızı kullanabilmek veya tarafımızdan usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında talep edildiği takdirde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek adına
§ Şirket işyeri ve binasında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve denetimi gibi yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI / ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
Kişisel verileriniz zaman zaman ve faaliyetin gerektirdiği ölçüde, Şirket işleyişimizi yürütebilmek için Şirket’in hizmet aldığı mesleki danışmanlara, muhasebecilere, denetçilere, arşivleme ve faturalama şirketlerine, bilgi teknolojileri ve arşiv hizmeti veren şirketlere, hizmet aldığımız iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve uzmanlarına, Şirket’in ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kamu dahil kurumlara, bankalara, hizmet sağlayıcı şirketlere, Şirket’imizin ticari ve iş stratejisinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacı ile iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, iç ilişkimizin yürütülmesi amacıyla Şirket’in hakim ortağı olan şirket ve onun grup şirketleri gibi üçüncü kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen hükümler kapsamında paylaşılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI / SİLİNMESİ
Şirketimiz işlediği kişisel veriler mevzuatta belirlenen sürelerde saklanmakta olup, mevzuatta ayrıca süre belirtilmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlere bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari teamüller uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmalıdır. Belirtilen sürelerin sona ermesi sonrasında söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

VERİ SAHİBİ SIFATI İLE HAKLARINIZ
KVKK’nın 11. maddesi gereği Şirket’e şahsen ve kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.
• Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
• Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
• Varsa eksik veya yanlış işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltilmesini istemek (bu değişikliği verilerin aktarıldığı alıcılara bilgilendirme),
• KVKK ilgili hükümleri çerçevesinde kişisel verilerinizin imhasını (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep etme (bu durumu verilerin aktarıldığı alıcılara bilgilendirme) (Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre Şirket tarafından değerlendirilecektir. Bu bağlamda Şirket tarafından seçilen imha yönteminin neden seçildiği hakkında Şirket’den bilgi talep edilebilir)
• Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analiziniz sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Başvuru Şekli: Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.

Başvurunun Yanıtlanması: Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç 30 (Otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ
Şirket’imiz işlediği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli tedbir ve kontrolleri almakta, gerekli denetimleri yapmakta, mevcut çalışanlarının ve iş birimi bünyesine yeni dahi olmuş çalışanlarının kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurmakta, çalışanlarına gerekli eğitimleri vermektedir.

Unvan : iPoint Teknoloji İletişim Bilişim Servis Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.
Mersis No : 0480 0506 0150 0010
E-mail adresi : info@ipointmarket.com
Posta adresi : www.ipointmarket.com

BU SAYFAYI PAYLAŞ

© Copyright 2016 iPoint. Tüm Hakları Saklıdır.